เลือกหน้า

( 16-17 ธันวาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นำโดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุด-หนังสือ และของใช้อุปโภค-บริโภคต่างๆ โดยสำนักงานได้บริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์

โดยมีวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง นางสาวสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์ และ นางสาวสุกัญญา อุณรหิต เป็นวิทยากรในการประสานงานให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน

 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานได้ร่วมกันทำยาดมสมุนไพร โดยมี นางอาภรณ์ พานทอง ผู้นำชุมชนบางน้ำผึ้งในเป็นวิทยากรสอนทำยาดมสมุนไพร และได้มีการทำขนมถ้วย ผ้ามัดย้อม และธูปสมุนไพรไล่ยุง รวมทั้งได้เดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” ณ หอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพมหานคร และ ชุมชนบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ