เลือกหน้า

พิธีเปิดโครงการ “ธรรมอย่างสังฆราชา : สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ”

(24 ต.ค.64) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานพิธี​เปิดนิทรรศการ​ธรรมอย่างสังฆราช​ สกลมหาสังฆปริณายก ผลงานผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช​เจ้า กรมหลวงวชิร​ญาณสังวร จ.กาญจนบุรี

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อการสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 26 โดยมี รท.ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมงานและรับชมนิทรรศการ