เลือกหน้า

(19 ส.ค. 2666) “มโนราห์ คุณค่าไทยสู่สากล”

รายการโทรทัศน์ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  นำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดงที่มีพัฒนาการสืบทอด และส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน

อีกทั้งยังเป็น “นาฏยลักษณ์แห่งปักษ์ใต้”  ที่ผู้คนรู้จักกันดีในฐานะมหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลัง และเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวแห่งวิถีชีวิต ที่ให้อรรถรสครบในทุกมิติการแสดง ทั้งเครื่องแต่งกาย อันปราณีตมีสีสันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ท่วงท่าการร่ายรำที่แข็งแรงคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง บทเพลงขับขานที่เปี่ยมไปด้วยไหวพริบปฏิภาณในการด้นกลอนสดด้วยสำเนียงท้องถิ่น

ตลอดรวมไปจนถึงเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดที่บรรเลงเพลง เคาะจังหวะ จนทำให้การแสดง “โนรา” เต็มไปด้วยมนต์ขลังมานานนับศตวรรษ จนได้รับการการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

บรรยากาศพิธีไหว้ครูโนราเพื่อแสดงความกตเวทิตาคุณต่อครูหมอโนราและเปิดฤกษ์เอาชัยในการถ่ายทำรายการ “มโนราห์ คุณค่าไทยสู่สากล” จัดขึ้นที่ โนราบ้าน 168 ถ.นครใน อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะพื้นบ้านโนรา กลิ่นอายการแสดงออกถึงชาติพันธุ์ความเป็นใต้ ศาสตร์เก่าแก่ที่อยู่คู่ชาติไทยมาอย่างยาวนาน

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวร่วมกับ อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ปรึกษารายการ  ภายในงานนอกจากมีพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมี “การร่ายรำมโนราห์” เพื่อถวายแก่ครูหมอโนรา โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

 

รายการ “มโนราห์ คุณค่าไทยสู่สากล” จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT กด 30 ทุกวันเสาร์
ช่วงเวลาระหว่าง 09.00 น. – 09.30 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป