เลือกหน้า

หวังสร้างสังคมที่มีสติในการรู้เท่าทันสื่อ ห่วงปัจจุบันมิจฉาชีพใช้สื่อในทางลบหลอกลวงประชาชนผ่าน
เฟคนิวส์ เชื่อประชาชนจะไม่ตกเป็นเหยื่อหากเข้าถึงสื่อปลอดภัยมากขึ้น

(26 มีนาคม 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในกิจกรรม
Lek talk ในหัวข้อ TMF-Inspired ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ
ครบรอบ 8 ปี จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยกล่าวว่าย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมามีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลบังคับใช้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญเพื่อหวังให้ผู้คนในสังคมสามารถรับมือกับสื่อโดยเฉพาะสื่อในทางลบ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีจำนวนมาก ในปัจจุบันจะพบว่าในสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทและมีประชาชนถูกหลอกลวงผ่านกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการใช้เฟคนิวส์ มาเผยแพร่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมของข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่ายกองทุนจึงมีกลไกในการพยายามเตือนสติและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชาชน

 

“ถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้จักเรา เข้ามาเยี่ยมชม พูดคุย แลกเปลี่ยนหรือดูรายการของกองทุนฯจะไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อ” ดร.ธนกร กล่าวย้ำ

ดร.ธนกร กล่าวต่อ ว่าการรับมือสื่อไม่ดีถือเป็นความตั้งใจของกองทุนฯและเครือข่ายในการเดินหน้าในการสร้างสื่อน้ำดี ทำให้ 8 ปีจนถึงวันนี้จะเห็นว่ากองทุนฯมีผลงานออกสู่สาธารณะเป็นจำนวนมาก มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชน พร้อมกันนี้กองทุนฯมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเนื้อหาของสื่อในทุกประเภทที่นำมารวมไว้
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจะต้องทำให้กองทุนฯเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้และการเรียนรู้ (TMF อะคาเดมี่)
อีกประการสำคัญคือการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายทางสังคมในการรับมือสื่อที่ไม่ดีเพื่อให้สังคมมีสติในการรับสื่อ
ผ่านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้มแข็ง

ผู้จัดการกองทุนสื่อ ย้ำว่าการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อีกสิ่งสำคัญคือการสร้างคน ซึ่งในปี 2564 ทางกองทุนฯได้ริเริ่มดำเนินโครงการบ่มเพาะต่อเนื่องมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมยกตัวอย่างโครงการ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า ผ่านความเชื่อที่ว่าทุกพื้นที่มีเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องของเยาวชน หลายโครงการเราพยายามสร้างคนทำสื่อ พร้อมทั้งให้โอกาสในการไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีเพื่อศึกษาวัฒนธรรม การทำงานเพื่อหวังสร้างผู้ผลิตในทุกสาขารวมทั้ง
ร่วมมือกับในทุกวิชาชีพ

ดร.ธนกร ระบุในปีนี้จะมีโครงการความร่วมมือที่ทางกองทุนฯ อยากเห็นผู้ประกาศข่าว ผู้จัดรายการนำเสนอข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมองว่าการสร้างคนในองค์กรผลิตสื่อมีความจำเป็นมากวันนี้ กองทุนกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก พร้อมกันนี้ยังไปหารือกับสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสร้างหลักสูตรทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับอุดมศึกษา