เลือกหน้า

กองทุนสื่อ จับมือ Arirang TV จากเกาหลีใต้ ลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้และไทยร่วมถ่ายทอดความรู้การผลิตคอนเทนต์มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อไทย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถานีโทรทัศน์ Arirang TV ร่วมจัดงาน 2023 International Broadcasting Leadership Program Media Forum in Thailand: “Irreplaceable Asian Content”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 ณ ห้อง Function ELEVEN ชั้น 11 สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

การเปิดงานและการอบรมได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 66 โดยทางอารีรังทีวี ได้จัดทีมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยจำนวน 80 คน
โดยวันแรกเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่อง Storytelling in K-Drama จากนักเขียนบทละครชื่อดัง Jinwon Ma ผู้เขียนบทละครซีรีส์ Voice season 1-4 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอหัวข้อ Drama Production and diversity of content โดย Jaehyun Kim ผู้กำกับ One Dollar Lawyer วัย 35 ปี

ทั้งนี้ในช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 66 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวปาฐกถาและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับอารีรัง ด้วย

.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) และ Korea International Broadcasting Foundation (Arirang TV) และกล่าวปากฐกถาในหัวข้อ Shining the Beauties of Asian Cultural Powers to the World” (Irreplaceable Asian Content) Soft Power in Thailand

โดย นายอิทธิพล กล่าวว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการส่งออกวัฒนธรรมกระแสเกาหลี (Hallyu) ที่การนำวัฒนธรรม K-pop ทั้ง ซีรีส์ เพลง นักร้อง ดารานักแสดง ภาพยนตร์ และอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งออกวัฒนธรรม สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ พึ่งพา และร่วมมือกัน เพื่อสร้างเนื้อหาเอเชียอันทรงคุณค่าไปสู่ผู้ชมผู้ฟังทั่วโลก

“ผมมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่โครงการ 2023 International Broadcasting Leadership Program Media Forum in Thailand: Irreplaceable Asian Content ได้จัดขึ้นซึ่งจะเป็นเวทีการเรียนรู้ให้กับนักวิชาชีพ และประชาชนคนไทยที่สนใจในการร่วมพัฒนาเนื้อหาแห่งเอเชียไปสู่เวทีโลก

กิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Arirang TV และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการลงนามใน MOU ครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดี ของความร่วมมือก้าวต่อไป ในการร่วมกันสรรค์สร้างผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ เป็นพลังในการผลักดันวัฒนธรรมอันสวยงามของทั้งสองประเทศ ไปสู่เวทีโลก และเป็นการรวมพลังละมุนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างกระแสบูรพนิยมใหม่ ให้ทั้งโลกตระหนัก และชื่นชมความเป็นเอกลักษณ์ และความงามของเนื้อหาแห่งเอเชียต่อไป”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือต้องการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตคอนเทนต์ เทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ ให้กับผู้ผลิตคอนเทนต์ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ และหน่วยงานด้านวัฒนธรรมในประเทศไทย

“การจัดงานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถานีโทรทัศน์ Arirang TV จากปีที่แล้ว โดยทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อให้กับผู้ผลิตสื่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านสื่อในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานด้านสื่อของเกาหลีใต้ และกองทุนฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มที่”

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันผลิตคอนเทนต์ รวมถึงความร่วมทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสื่อด้วย

ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และ Mr. Moon Jun Sang, Director of Arirang TV เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดย Mr. Moon Jun sang กล่าวแสดงความขอบคุณประเทศไทยและความตั้งใจของอารีรังในความร่วมมือกับกองทุนสื่อที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อ การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน ระหว่าง TMF และ Arirang TV เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของ TMF และ Arirang TV การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ TMF และ Arirang TV เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมถึงประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์