เลือกหน้า

(30 มี.ค. 66) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยพระราชทาน พระราชดำรัสเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21”
(51st National Book Fair & 21st Bangkok International Book Fair 2023) พร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเข้ารับพระราชทานโล่ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ด้วย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน และได้จัดบูธนิทรรศการ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา , ยักษ์แลนด์ (YAKLAND) , โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY , A Time To Fly บินล่าฝัน , นักสืบสายรุ้ง ซีซั่น2 , ทิศที่ก้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21”จัดตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยช่วง 3 วันแรกเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน

ส่วนวันที่ 2-9 เมษายน เปิดให้บริการ เวลา 10.00 – 21.00 น. ตามปกติ

ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้ ที่บูธนิทรรศการ A22 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โซนหนังสือต่างประเทศ