เลือกหน้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ (Online Conference) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม