เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF ปันรักปันสุข” เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป