เลือกหน้า

บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อการระดมความเห็นและถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ และเกิดการสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เป็นแนวทางในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสำหรับผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจต่อไป

“คลื่นลูกใหม่ของซีรีส์จีน” บุกตลาดแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและคนดูรุ่นใหม่ในเอเชีย
2023-01-26
ลิขสิทธิ์ ความสร้างสรรค์ และความเป็นธรรมของคนทำเพลง
2023-01-10
พลังแห่ง Soft Power ภาพยนตร์-ซีรีส์ กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2022-12-21
บทความวิจัยเรื่อง "มารยาทดิจิทัล: ข้อกำหนดในการสื่อสารออนไลน์ที่พลเมืองดิจิทัลไทยควรตระหนัก"
2022-06-27
ซีรีส์วายกับช่องว่างในการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ
2022-06-09
กระแสข่าว แตงโม นิดา และวาระข่าวสารที่หายไปในรายการข่าวทีวี
2022-04-25
เมื่อรายได้จากธุรกิจสื่อออนไลน์ ปะทะ ความคาดหวังของผู้ทำงาน
2022-04-05
วิเคราะห์การสื่อสารออนไลน์ในกรณีคดีผู้กำกับโจ้
2022-03-29
มนุษยธรรมในข่าวสงคราม
2022-03-28
Kingdomoftigers บ้านพักพิงของแมวจร ที่เชื่อว่า การจะทำให้คุณภาพชีวิตแมวจรดีขึ้นคือการเปลี่ยนแมวจรให้เป็นแมวบ้าน
2022-03-09
การสื่อสารความยินยอมพร้อมใจ การปฏิเสธ/ต่อรอง และความรุนแรงทางเพศในละครโทรทัศน์ยอดนิยมปี 2564
2022-03-01
ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่ดูละครโทรทัศน์?
2022-02-28
แม่ราตรี ศรีวิไล หมอลำยุคใหม่หัวใจไม่ธรรมดา
2022-02-18
Fake news นิยามแบบไหนถึงเหมาะสม
2022-02-07
‘ธีระวัฒน์ แดงกะเปา’ หมออนามัยแห่งบางขัน ผู้ก่อตั้งธนาคารฟ้าทะลายโจร | ธนาคารฟ้าทะลายโจรผลผลิตจากความร่วมมือของชุมชน
2022-02-02
การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
2022-02-02
“ร้านป๋าทวี” ร้านข้าวแกงเล็กๆ แต่หัวใจไม่เล็ก
2022-01-19
บทบาทรัฐ สื่อ และประชาชน กับการสื่อสารการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19
2022-01-19
ไวรัลคอนเทนต์กล่องสุ่ม: การตลาด ความบันเทิง หรือส่งเสริมการพนัน?
2021-12-28
วิกฤตโควิด 19 และ การสื่อสาร : กรณีคลัสเตอร์ทองหล่อ ชนวนระบาดโควิด 19
2021-12-28
คำค้น Google Trends ประจำปีสะท้อนอะไร?
2021-12-27
ความสวย ทำไมต้องมีมาตรฐาน?
2021-12-27
ถอดรหัสคอนเทนต์สุดฮิตขวัญใจเด็กๆ มีแก่นเนื้อหาสำคัญอะไรบ้าง
2021-12-13
5 หัวใจสำคัญของเนื้อหาที่ผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กเล็กต้องรู้!
2021-11-26
บทสัมภาษณ์ “ดุลยภาพ” ในการยอมรับและกำกับดูแลสื่อโป๊ของสังคมไทย : บทเรียนจาก Onlyfans และน้องไข่เน่า “
2021-11-26
”ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของ Media Alert เรื่อง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในสื่อ” โดย รศ.ดร นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2021-11-26
ความคิดเห็นของแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ต่อผลการศึกษาเรื่อง “การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์” ของ Media Alert
2021-11-26
ความเห็นต่อผลการศึกษา “ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์” รองศาตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
2021-11-26
ความเห็นต่อผลการศึกษา “ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์” โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
2021-11-26
แนวทางการรายงานข่าวฆ่าตัวตาย
2021-11-26
Media Alert เปิดผลสำรวจการรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2564
2021-11-26
ซีรีส์วายและความหลากหลายทางเพศ
2021-11-26
ในภาวะวิกฤติอย่างนี้เราอยากให้สื่อมวลชนนำเสนออะไร” อ่านข้อเสนอของ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
2021-11-26
สิ่งที่ควรไม่ควรทำ ในการรายงานข่าววัคซีนโควิด-19
2021-11-26
เมียจำเป็น ขอให้เป็นละครเรื่องสุดท้าย
2021-11-26
5 กลวิธีการขอโทษของคนดังผ่านสื่อ และ Cancel Culture ในโลกออนไลน์
2021-11-26
Cyberlove รักออนไลน์อย่างไรให้เท่าทัน
2021-11-26
ข่มขืนผ่านจอพอกันที
2021-11-26
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์
2021-11-26
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์
2021-09-29
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : วาทกรรมความงามผ่านเรือนร่างคนดังในชุดว่ายน้ำตามวาระสื่อในฤดูร้อน
2021-09-23
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ศึกษาวิเคราะห์ “สงกรานต์” ในสื่อปี 61 และ 62 ก่อนการระบาดของโควิด-19 กับปี 63 และ 64 ที่โควิด-19 ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2021-09-23
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าววัคซีนโควิด-19: กรณีศึกษา “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกฯ” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
2021-09-23
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความสัมพันธ์และความรุนแรงทางเพศในละครโทรทัศน์
2021-09-23
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความปลอดภัยสาธารณะและสิทธิส่วนบุคคล ในข่าวและความคิดเห็นทางออนไลน์
2021-09-23
แนวทางการรายงานข่าว
2021-04-25
THE DEVELOPMENT OF MEDIA INNOVATION FOR SOCIAL LEARNING IMPROVEMENT
2021-04-25
THE DEVELOPMENT OF MEDIA INNOVATION FOR SOCIAL LEARNING IMPROVEMENT (MEDIA LAB)
2021-04-25
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564
2021-04-18
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]