Select Page

ข่าวสารการรับสมัครงาน

หัวข้อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้จัดการฯ
1 file(s) 521 downloads
19/05/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 543 downloads
11/05/2564
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 110 downloads
29/04/2564
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
1 file(s) 33 downloads
26/04/2564
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 16 downloads
09/04/2564
ใบสมัครสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 10 downloads
09/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 23 downloads
10/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 file(s) 12 downloads
03/03/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 file(s) 4 downloads
23/02/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 file(s) 7 downloads
01/02/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 file(s) 5 downloads
29/01/2564
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 4 downloads
19/06/2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 file(s) 4 downloads
14/05/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง
1 file(s) 3 downloads
07/05/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 file(s) 2 downloads
30/04/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น
1 file(s) 4 downloads
27/04/2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
1 file(s) 3 downloads
23/04/2563
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
1 file(s) 5 downloads
16/04/2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1 file(s) 2 downloads
06/12/2562
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 file(s) 1 download
31/10/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างบริหารโครงการ 4 อัตรา
1 file(s) 5 downloads
30/07/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 file(s) 1 download
23/07/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 file(s) 1 download
12/07/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
05/06/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
27/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
15/05/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 file(s) 1 download
07/05/2562
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
02/04/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
15/02/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ จำนวน 5 อัตรา
1 file(s) 1 download
06/02/2562
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
16/01/2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 file(s) 0 download
21/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 file(s) 0 download
18/12/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
04/12/2561
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
08/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่(ดิจิทัลสารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์)
1 file(s) 1 download
31/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
1 file(s) 3 downloads
25/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 2 downloads
03/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 file(s) 1 download
16/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
09/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
09/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 3 downloads
09/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
01/08/2561
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
16/07/2561
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2)
1 file(s) 0 download
12/07/2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
16/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
1 file(s) 0 download
18/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
17/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
09/10/2560
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
25/09/2560
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 2 downloads
14/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
06/06/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 2 downloads
30/05/2560
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
08/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 0 download
04/05/2560
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 file(s) 2 downloads
18/08/2559
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 file(s) 0 download
11/08/2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 file(s) 2 downloads
08/08/2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 file(s) 0 download
03/08/2559
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 file(s) 1 download
14/07/2559
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center)

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120