เลือกหน้า

ปิดฉาก กองทุนสื่อลุยจัด Road to Creators ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จ.สงขลา ชวนขอทุนทำสื่อปี 66 ผู้สนใจร่วมงานอื้อ

(15 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 4 ชวนคนขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับปีนี้มี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยกล่าวว่า สื่อดีต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดต่อกฏหมายและจรรยาบรรณสื่อมวลชน

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

‘เราเชื่อว่าทุกคนเป็นสื่อ และมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม’

ร.ท. ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายเรื่องลิขสิทธิ์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการขอทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่า ผลงานที่เกิดขึ้นการจากทำโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนนั้นเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำโครงการกับกองทุนสื่อ

ให้ระมัดระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ แนะนำให้ขออนุญาตการใช้สื่อกับเจ้าของผลงานให้เรียบร้อยก่อน เช่น การนำภาพกราฟิก เพลง หรือ คลิปสั้น มาใช้ประกอบการผลิตสื่อ เป็นต้น

โดยทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตสื่อจะจัดอยู่ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ เมื่อสร้างสื่อขึ้นมาลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างโดยทันที และสามารถแจ้งจดลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานที่สร้างขึ้น โดยความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มีโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาทหรือจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนเชื่อว่าสื่อที่ดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ ทุกคนคือพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ในการสร้างสื่อ เพื่อให้มีสื่อน้ำดีแก้น้ำเสียในสังคม

สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2566 นี้ยังคงรูปแบบเดิม คือแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

และ 3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน ผู้ขอต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการขอทุนได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th

ขอฝากชวนทุกท่านมาร่วมทบทวน ซักถาม ตอบทุกปัญหาเรื่องขอทุนในงานเสวนาออนไลน์ “ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนปิดขอทุนปี 66 ในวันที่ 25 ต.ค.65 เวลา 14.30-16.30 น. ทาง Facebook Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/NrWTfJFfbRUiCzo47

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ยังได้ย้ำประเด็นสำคัญในการขอทุน คือ หัวใจหลักสำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุน โดยขอให้เขียนสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการ

โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำได้จริง โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How
ให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และเหมาะสมสิ่งจะได้รับ

ทั้งนี้ ช่วงเสวนา “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” มี

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี ผู้รับทุนโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ปี 2564 และ

คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม ผู้รับทุนโครงการน้ำหนึ่งไทยเดียว ปี 2564

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ แนะนำว่าการเขียนโครงการเขียนให้ ‘ดีดังโดนเด่น’ ข้อเสนอดี มีความโดดเด่น โดนใจกรรมการ

ขณะที่คุณกฤติกา ฝากถึงคนที่กำลังจะขอทุนในปีนี้ว่าให้ ‘ททท.’ คือทำทันที ให้ลองเขียนมาก่อน ถ้าเขียนแล้วมีคนถามแปลว่ายังเขียนได้ไม่เข้าใจให้เขียนใหม่

กองทุนสื่อ ลุยจัด Road to Creators ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม ติวเข้มผู้สนใจขอทุนปี 66

(8 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องลุยภาคอีสานพบผู้ผลิตสื่อ ในงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม ชวนคนขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท มีนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยกล่าวว่า สื่อดีสร้างได้ แต่สื่อไม่ดีเราต้องป้องกันไม่ให้เข้าใกล้ เพราะสื่อมีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน ถ้าเราตั้งหลักไม่ดีสื่อลบก็จะส่งผลลบต่อชีวิต ในทางกลับกันถ้าเราเปิดรับสื่อดีก็จะส่งผลกระทบที่ดีต่อเราเช่นกัน สื่อที่ดีคือสิ่งที่ทำให้คนยิ้มได้ ทำให้เกิดความรัก เกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เราอยากเห็นสื่อที่จุดประกาย สร้างประเด็นให้คนฉุกคิด เกิดผลกระทบเชิงบวกในสังคม

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม สื่อมีพลังทั้งทำลายและสร้างสรรค์ สื่อที่ทำให้คนหันกลับมารักกัน และฟื้นฟูสังคมประเทศชาติ กองทุนไม่ได้เพียงแค่ภารกิจสร้างสรรค์สื่อดีๆ เพียงอย่างเดียว แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จับมือภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน และใช้กระบวนการขับเคลื่อนสังคมผ่านมิติของสื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในเกิดขึ้นในสังคม’

สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2566 นี้ยังคงรูปแบบเดิม คือแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด และ 3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th กองทุนเปิดให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2566 มาแล้ว 8 วัน มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาในระบบแล้วจำนวนมาก สำหรับใครที่สนใจหรือยังลังเลอยากให้รีบคิดรีบเขียนโครงการส่งเข้ามา พร้อมทั้งยังแนะนำให้ยื่นก่อนปิดระบบล่วงหน้า 3 วัน ไม่อยากให้ทุกท่านเสียโอกาส โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ยังได้ย้ำประเด็นสำคัญในการขอทุนเหมือนกับทุกภูมิภาคที่ได้บรรยายมาว่า หัวใจหลักสำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนขอให้เขียนสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำได้จริง โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How ให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และเหมาะสมสิ่งจะได้รับ

ทั้งนี้เวทีเสวนา “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่มีนายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนประจำปีงบประมาณ 2565 เล่าถึงประสบการณ์ในการทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์และศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ระยะที่ 2 ร่วมกับกองทุนว่า

ก่อนหน้านี้ปี 2564 เคยขอทุนกับกองทุนสื่อทำรายการเกี่ยวกับเด็กแต่ไม่ได้ทุน พอในปี 2565 จึงปรับรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน คือสื่อที่เราทำมีลักษณะปลอดภัย สร้างสรรค์หรือไม่ ช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร อีกส่วนคือสื่อหรือโครงการที่เราจะทำนี้ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการหรือไม่ ศึกษาจาก พรบ.กองทุนฯ ว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์กองทุนอย่างไร นโยบายในการทำงานเป็นอย่างไร และกองทุนอยากได้อะไรจากการให้ทุนนี้สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำหรือไม่ หรือดูจากผลงานที่กองทุนเคยให้ทุนไว้ในปีที่ผ่านมาก็ได้ จะช่วยให้เห็นความเป็นกองทุนชัดเจนมากขึ้น

ตอนเขียนโครงการเราชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในการทำโครงการของเราคือต้องการเป็นสื่อกลางในการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีซึ่งตรงกับภารกิจของกองทุน เราตั้งใจให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงยังเกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทุนอยากเห็น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนทำสื่อเท่านั้นแต่เป็นความร่วมมือในการทำงานของภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อดี ๆ

สำหรับการทำงานกับกองทุนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในการทำงาน แต่กองทุนมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยให้ความช่วยเหลือคำแนะนำตลอดการทำโครงการ ทำให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้

‘มองว่ากองทุนสื่อก็เป็นทีมเดียวกันกับเราอยากทำงานดีๆ ออกมาให้ภูมิใจในฐานะสื่อมวลชน เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำสังคมได้ ประชาชนได้ เราก็ภูมิใจ ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังพอมีเวลาในการขอทุน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาอะไรกองทุนพร้อมให้คำแนะนำทุกท่าน’   คุณอรอุมา กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรม Road to Creators ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw

กองทุนสื่อเดินหน้า Road to Creators ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ติวเข้มเปิดขอทุนปี 66

(1 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่กองทุนได้มาพบปะเยี่ยมเยียน creators และผู้ผลิตสื่อในภูมิภาค ภาคเหนือ ที่ จ.น่าน

และวันนี้ก็ยังเป็นวันแรกที่กองทุนเปิดให้ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยเปิดให้ยื่นเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th 

ทั้งนี้ ‘สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ ที่กองทุนตั้งใจดำเนินการขยายผล โดยเป้าหมายสำคัญของการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป

‘เอาจินตนาการ ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ปั้นออกมา ทำให้เกิดพลังบวกของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เต็มไปหมด ทำให้สังคมโลกน่าอยู่’

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ได้แนะนำทุนทั้ง 3 ประเภทที่เปิดให้ยื่นขอทุน รวมถึงกระบวนการพิจารณาและกรอบระยะเวลาในการขอทุนที่ผู้ขอทุนควรทราบ โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท
ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

• ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

• ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

• ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

จากนั้น ได้โฟกัส ประเด็น “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– คุณศรุตยา เจริญพรพานิชกุล โครงการเปลี่ยนจอเป็นใจ ปีที่ 2 ได้รับทุนปี 2565
– คุณสิริภา เล้าสุวรรณเวช โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน ได้รับทุนปี 2563
– คุณระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ โครงการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ได้รับทุนปี 2563

ดำเนินรายการโดย นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

โดยสามารถรับชมเนื้อหารายละเอียดย้อนหลังได้ที่ช่องทางนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298885117588931&id=100064661113249 

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw 

กองทุนสื่อ เปิดรับฟังความเห็น จัดสรรทุน ปี 65 หนุนสื่อดี ขับเคลื่อนสังคม

(5 ต.ค. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจทุกคนเพื่อให้ได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น กับโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2565 “TMF Public Hearing: Grants for Change 2022”

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อธิบายภาพการจัดสรรทุนปี 2564 และ ชี้ทิศทางการเปิดให้ทุนปีงบประมาณ 2565 พร้อมเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน โดยมีนางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมงาน ซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็น มีผู้สนใจเสนอโครงการ ร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงการจัดสรรทุนปี 2564 ว่า

“ในปีนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยปี 64 นี้ เราเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 โดยยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการจัดสรรทุนประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท 2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท และ 3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ครั้งที่ 2 กองทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทผู้รับทุนเดิมยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 9 กันยายน 64 วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่มีลักษณะเป็นการขยายผลโครงการหรือกิจกรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มาก่อนในระหว่างปี 2560 – 2563 ซึ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนเดิม และครั้งที่ 3 กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่งทุนประเภทนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรก โดยเปิดรับไปเมื่อ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 วงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท

ซึ่งในปีหน้า 2565 ทางกองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยจะมีการปรับเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีความเหลื่อมในเรื่องเวลาการทำงานระหว่างกองทุนสื่อกับ กสทช.อยู่ประมาณ 1 ไตรมาส เราจึงอยากเริ่มทำงานพิจารณาทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปี 64 เพื่อจะได้สามารถตัดสินการให้ทุนทำงานกับผู้ขอทุนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 65 เป็นต้นไป”

นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึง

“หลักเกณฑ์ในการขอรับข้อเสนอโครงการ ของ ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป จะมี

  1. ข้อเสนอต้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของกองทุนสื่อ ที่มีความปลอดภัยและ สร้างสรรค์ (หรือเขียนให้ตอบโจทย์แนวทางของทุนแต่ละประเภท)
  2. มีการวางแผนที่ดี ทำให้กรรมการเชื่อว่าสามารถดำเนินงานตามแผนได้จริง มีแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ที่ชัดเจน
  3. ต้องตอบได้ว่าโครงการของท่านมีผลกระทบเชิงบวกกับสังคมอย่างไรใน 1 ปีนั้น
  4. มีความความเหมาะสมของงบประมาณกับเนื้องานในโครงการ
  5. ควรเตรียมเครดิตการทำงานของผู้ขอทุนไว้ในการนำเสนอต่อกรรมการด้วย

ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผย

“หลักเกณฑ์ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ของทุนประเภทความร่วมมือ จะใช้หลักเดียวกับทุนอีกสองประเภท (เกณฑ์ 5 ประการ) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการทำงานและความสอดคล้องของข้อเสนอ เช่น แผนดำเนินงานกับผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหากมีการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ในโครงการ ต้องมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วให้เรียบร้อย”

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวว่า

“หลักเกณฑ์ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ของทุนประเภทยุทธศาสตร์ เป็นการคิดตรงข้ามกับทุนแบบทั่วไป เพราะผู้ขอทุนต้องสนใจในประเด็นทางสังคมที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และดูจากคุณสมบัติของผู้ขอทุนเป็นหลัก อาทิเช่น เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ มีความคุ้นเคย คุกคลีกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับคนทุกประเภทที่มาพร้อม “แรงบันดาลใจ” ในการสร้างพลังเชิงบวกให้กับสังคม”

ในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีประเด็นที่สนใจมากมาย อาทิ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในห้องย่อยประเภททุนด้านยุทธศาสตร์ เสนอให้มีการพิจารณาการเพิ่มยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ชีวิตหลังโควิดในทุกมิติ ทั้งเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และเศรษฐกิจ หรือเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้าไปในปี 65 ด้วย เพราะเป็นประเด็นที่กองทุนสื่อยังไม่เคยมี ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือสภาวะโลกร้อน ที่น่าจะเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันและอนาคต และอยากให้กองทุนช่วยกำหนดขอบเขตความชัดเจนของยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นด้วยว่าคืออะไร เพื่อให้ผู้ขอทุนสามารถประเมินการทำงานของตนเองในระดับพื้นที่ว่าตรงกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้หรือไม่

ในส่วนของห้องย่อยประเภททุนทั่วไป มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน คือ มีผู้เสนอการปรับรูปแบบการให้ทุน โดยคัดเลือกและเกลี่ยการแข่งขันตามจำนวนเงินทุน เช่น โครงการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และเสนอให้กองทุนให้ความสำคัญกับโครงการของประชาชนทั่วไป องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรเล็ก ๆ มากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสการทำงานในภูมิภาคให้ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังอยากให้โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ในปัจจุบันมีพลวัตสูง มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในหลายศาสตร์มาร่วมพิจารณาโครงการด้วย และน่าสนใจที่จะเพิ่มการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Soft Power จากงานศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้

และสำหรับห้องย่อยทุนความร่วมมือนั้น มีองค์กรที่เคยทำงานร่วมกับกองทุนสื่อสนใจประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในเรื่องเฟคนิวส์กับกลุ่มคนพิการ โดยมองว่าน่าจะมีโครงการที่ช่วยทำระบบการตรวจสอบเฟคนิวส์สำหรับคนพิการและครอบคลุมกับประเภทคนพิการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะนำประเด็นข้อเสนอความคิดเห็น จากเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อหวังให้เกิดการสนับสนุนโครงการที่ดี ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป