เลือกหน้า

ปิดฉาก กองทุนสื่อลุยจัด Road to Creators ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จ.สงขลา ชวนขอทุนทำสื่อปี 66 ผู้สนใจร่วมงานอื้อ

(15 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 4 ชวนคนขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับปีนี้มี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยกล่าวว่า สื่อดีต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดต่อกฏหมายและจรรยาบรรณสื่อมวลชน

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

‘เราเชื่อว่าทุกคนเป็นสื่อ และมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม’

ร.ท. ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายเรื่องลิขสิทธิ์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการขอทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่า ผลงานที่เกิดขึ้นการจากทำโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนนั้นเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำโครงการกับกองทุนสื่อ

ให้ระมัดระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ แนะนำให้ขออนุญาตการใช้สื่อกับเจ้าของผลงานให้เรียบร้อยก่อน เช่น การนำภาพกราฟิก เพลง หรือ คลิปสั้น มาใช้ประกอบการผลิตสื่อ เป็นต้น

โดยทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตสื่อจะจัดอยู่ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ เมื่อสร้างสื่อขึ้นมาลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างโดยทันที และสามารถแจ้งจดลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานที่สร้างขึ้น โดยความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มีโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาทหรือจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนเชื่อว่าสื่อที่ดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ ทุกคนคือพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ในการสร้างสื่อ เพื่อให้มีสื่อน้ำดีแก้น้ำเสียในสังคม

สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2566 นี้ยังคงรูปแบบเดิม คือแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

และ 3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน ผู้ขอต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการขอทุนได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th

ขอฝากชวนทุกท่านมาร่วมทบทวน ซักถาม ตอบทุกปัญหาเรื่องขอทุนในงานเสวนาออนไลน์ “ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนปิดขอทุนปี 66 ในวันที่ 25 ต.ค.65 เวลา 14.30-16.30 น. ทาง Facebook Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/NrWTfJFfbRUiCzo47

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ยังได้ย้ำประเด็นสำคัญในการขอทุน คือ หัวใจหลักสำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุน โดยขอให้เขียนสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการ

โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำได้จริง โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How
ให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และเหมาะสมสิ่งจะได้รับ

ทั้งนี้ ช่วงเสวนา “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” มี

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี ผู้รับทุนโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ปี 2564 และ

คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม ผู้รับทุนโครงการน้ำหนึ่งไทยเดียว ปี 2564

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ แนะนำว่าการเขียนโครงการเขียนให้ ‘ดีดังโดนเด่น’ ข้อเสนอดี มีความโดดเด่น โดนใจกรรมการ

ขณะที่คุณกฤติกา ฝากถึงคนที่กำลังจะขอทุนในปีนี้ว่าให้ ‘ททท.’ คือทำทันที ให้ลองเขียนมาก่อน ถ้าเขียนแล้วมีคนถามแปลว่ายังเขียนได้ไม่เข้าใจให้เขียนใหม่

กองทุนสื่อเดินหน้า Road to Creators ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ติวเข้มเปิดขอทุนปี 66

(1 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่กองทุนได้มาพบปะเยี่ยมเยียน creators และผู้ผลิตสื่อในภูมิภาค ภาคเหนือ ที่ จ.น่าน

และวันนี้ก็ยังเป็นวันแรกที่กองทุนเปิดให้ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยเปิดให้ยื่นเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th 

ทั้งนี้ ‘สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ ที่กองทุนตั้งใจดำเนินการขยายผล โดยเป้าหมายสำคัญของการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป

‘เอาจินตนาการ ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ปั้นออกมา ทำให้เกิดพลังบวกของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เต็มไปหมด ทำให้สังคมโลกน่าอยู่’

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ได้แนะนำทุนทั้ง 3 ประเภทที่เปิดให้ยื่นขอทุน รวมถึงกระบวนการพิจารณาและกรอบระยะเวลาในการขอทุนที่ผู้ขอทุนควรทราบ โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท
ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

• ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

• ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

• ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

จากนั้น ได้โฟกัส ประเด็น “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– คุณศรุตยา เจริญพรพานิชกุล โครงการเปลี่ยนจอเป็นใจ ปีที่ 2 ได้รับทุนปี 2565
– คุณสิริภา เล้าสุวรรณเวช โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน ได้รับทุนปี 2563
– คุณระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ โครงการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ได้รับทุนปี 2563

ดำเนินรายการโดย นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

โดยสามารถรับชมเนื้อหารายละเอียดย้อนหลังได้ที่ช่องทางนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298885117588931&id=100064661113249 

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw 

Road to Creators ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง กองทุนสื่อ ติวเข้ม ก่อนถึงวันเปิดรับข้อเสนอ ปี 66

(24 กันยายน 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” และ Concept Idea จุดประกายความคิดชวนยื่นขอทุนผลิตสื่อกับกองทุน ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ www.thaimediafund.or.th 

 

ดร.ธนกร กล่าวว่า ภารกิจหลักที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการมาโดยตลอดคือการสนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป้าหมายสำคัญในการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป กองทุนสื่อ เป็นของทุกคน ภารกิจของกองทุนจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ บรรยายหัวข้อ “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” แนะนำทุนในประเภทต่างๆ กรอบระยะเวลาและกระบวนการพิจารณา

 

โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ  ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How  สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณโดยจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

 

โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท หรือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
  2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด
  3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

 

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– นายประสาน อิงคนันท์ ผู้รับทุนโครงการ The O I(dol) พลังบันดาลใจวัย O ปี 2564

– ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน ผู้รับทุนโครงการ Metaverse กับ สุขภาพจิต ปี 2565

– นายดนัย โชติแสง ผู้รับทุนโครงการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และผลิตสื่อปลอดภัยในภาคตะวันออก ปี 2563

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 65 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw

ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-273-0116-9

และ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์