เลือกหน้า

“มนต์รักกันตรึม เฟสติวัล” ผลักดัน Soft Power อาหาร การเเต่งกาย เเละวงดนตรีกันตรึมของดีประจำจังหวัดบุรีรัมย์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ ช่องวัน31 เเละจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “มนต์รักกันตรึม เฟสติวัล” เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวชุมชน เชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งผลักดัน Soft Power ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งทางด้าน อาหาร การแสดง การเเต่งกาย ศิลปะการต่อสู้ ประเพณี เเละที่สำคัญร่วมเผยเเพร่วงดนตรี “กันตรึม” ให้เป็นที่รู้จัก ณ ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ภาพลักษณ์และการสื่อสาร บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด รวมไปถึงผู้กำกับ ผู้เขียนบท และนักแสดงเข้าร่วมงาน

“มนต์รักกันตรึม เฟสติวัล” เป็นหนึ่งในฉาก Highlight ของละคร “มนต์รักกันตรึม” ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำจากโบราณสถานที่มีชื่อเสียงอย่าง “ปราสาทเมืองต่ำ” งานนี้จึงถือว่าเป็นการสร้างเทศกาลเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงานให้เหมือนอยู่บรรยากาศในละครจริง ๆ

สามารถติดตามรับชมละคร “มนต์รักกันตรึม” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.20 น. ทางช่องวัน31

เเละรับชมย้อนหลังได้ที่: https://youtube.com/playlist?list=PLXopbKxiivxrgn8WavEwRQ57BMFSkty_4&si=HwQj2gvtbOZs5aUp

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชุมครั้งที่ 2/2567

(23 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2567

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข่าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Microsoft Team)

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิญร่วมงานเสวนาส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมงานสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือและเฝ้าระวังภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอร่างมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม


ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อฯ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , คณะกรรมการอาหารและยา และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป้าหมายการดำเนินงาน คือ ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เราจึงได้สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในการศึกษาวิจัย สร้างกลไก และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะดังกล่าวผ่านการให้ทุนสนับสนุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งยังจัดการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อเพื่อติดตามสถานการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นให้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดโครงการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2566 และนำผลจากการเสวนาทั้ง 5 ภูมิภาค มาสรุปผลเพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไป


ภายในงานครั้งนี้พบกับสรุปภาพรวมการเสวนาเกี่ยวกับส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม จากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ สงขลา , น่าน ,กาญจนบุรี, จันทบุรี และอุบลราชธานี พบปัญหามากมายเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค อาทิ ถูกหลอกลวงให้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพ , ถูกหลอกให้กู้สินเชื่อออนไลน์ ดอกเบี้ยสูง, ถูกแฮกข้อมูลจากมือถือ, ถูกบูลลี่ทางโลกออนไลน์ ,ถูกหลอกให้รัก ,ภัยจากข่าวลวง ,การพนันออนไลน์ที่พบมากในสถานศึกษา รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสาร เป็นต้น
เวทีการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากข้อมูลบิดเบือน การแก้ไขวิกฤต และการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว นำโดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พร้อมการนำเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยดร.ตรี บุญเจือ อนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอร่างมาตรการจากการเสวนา 5 ภูมิภาค


ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการด้านสื่อ ผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมงานสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 – 12.15 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ หรือ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://evcnx.co/nKjEN หรือสแกน QR Code ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบพิเศษ ณ โรงแรมแอกเนส จังหวัดบุรีรัมย์

(45 พฤษภาคม 2567)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ผลิตสื่อและนักวิชาการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแอกเนส จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ ต้องเกิดขึ้นอย่างควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ผลิตสื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสื่อดีในขอบเขตที่กว้างขวาง และครอบคลุมสื่อที่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการผลิตสื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมและเกิดพลังทางสังคมในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ

โดยภายในงานมีทีมนักวิชาการด้านสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ที่คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล และ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์จงกล ศิริประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจาก ผศ. ภณิดา แก้วกร ตัวแทนผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสิ่งที่นับเป็นหัวใจสำคัญของโครงการบ่มเพาะที่จัดขึ้นทุกครั้ง คือการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน หรือ โครงการของตนเองบนเวทีในรูปแบบ Pitching project โครงการละ 5 นาที และจะได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงจุดเด่น จุดด้อย หรือข้อควรปรับปรุงให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการบ่มเพาะ ปีที่ 2 ถือว่าดำเนินการมาจนถึงเวทีสุดท้าย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งนี้ สำหรับโครงการ บ่มเพาะ ปีที่ 3 จะจัดขึ้นเมื่อใดนั้น ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ในโอกาสต่อไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวภาพยนตร์ “ค้อน กรรไกร กระดาษ”ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเวทีเสวนาในประเด็น“การสื่อสารเพื่อคนหูหนวกที่มีสภาวะซึมเศร้า”

(8 พฤษภาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท ฮูล่า ฮูป จำกัด ,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand เปิดตัวภาพยนตร์ เรื่อง ค้อน กรรไกร กระดาษ ผลงานจากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการภาพยนตร์ขนาดกลางเรื่องราวของคนหูหนวกถ่ายทอดผ่านลูกที่เป็นคนหูดี ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเวทีเสวนา ในประเด็น “การสื่อสารเพื่อคนหูหนวกที่มีสภาวะซึมเศร้า”โดยมี คุณชนากานต์ พิทยภูวไนย กรรมการ สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย , คุณพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ,นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,พญ.อุบลพรรณ วีระโจง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย , คุณนพคุณ แก่นสาร 1st Runner Up Miss Queen Deaf Thailand 2020 ร่วมเสวนา

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ สุขุมวิท (เอกมัย)

ภาพยนตร์เรื่องค้อน กรรไกร กระดาษ กำกับภาพยนตร์โดยนายพัฒนะ จิรวงศ์ เป็นเรื่องราวของใบบัว เด็กหญิงวัยรุ่นที่เกิดมาในครอบครัวคนหูหนวก หรือที่เรียกกันว่า CODA (Child of Deaf Adults) โดยมีพ่อกับแม่เป็นคนหูหนวก และใบบอนน้องสาวที่เริ่มมีอาการหูหนวกเช่นกัน หลังการเสียชีวิตของแม่ พ่อของใบบัวซึ่งเป็นนักวาดภาพเริ่มมีสภาวะซึมเศร้า ใบบัวจึงต้องดูแลพ่อของเธอเป็นพิเศษ
นำแสดงโดยนักแสดงคนพิการทางการได้ยิน นายชิษณุพงศ์ วงศ์ชูชัยสถิต , นางสาวฐนิตฐา ยิบพิกุล ร่วมด้วย นางสาวธีร์จุฑา ชัยวัฒนกุลวานิช ,เด็กหญิงทีปกา ชัยวัฒนกุลวานิช และ นางสาวกมลวรรณ จำปา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
facebook : https://www.facebook.com/mmdt.deafthailand/
Youtube : https://youtube.com/@nfd-tv.?si=XWsh6Qj-sxw3ThkT

กองทุนสื่อ ได้ข้อยุติประเด็นอำนาจการพิจารณาทุน ก.พ.ร. ชี้เป็นอำนาจอนุกรรมการบริหารโดยเฉพาะ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมาย ในส่วนที่ว่าด้วยอำนาจการพิจารณาทุน โดยประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งได้ยกประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการควรมีอำนาจในการพิจารณาทุนหรือให้ความเห็นชอบต่อการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารหรือไม่เพียงใด มิใช่เพียงการรับทราบตามที่เคยปฏิบัติมา ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งประเด็นความเห็นทางกฎหมายดังกล่าว เข้าหารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทำหนังสือหารือต่อสำนักงานกฤษฎีกาและได้รับการชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การมหาชน จึงเห็นควรให้ส่งเรื่องไปยัง ก.พ.ร.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ก.พ.ร. ได้ตอบข้อหารือแล้ว โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจในการออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน
แก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 21 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ จึงไม่มีอำนาจกระทำการใดอันมีผลเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา 23 วรรคสอง (2) แต่อาจให้ข้อสังเกตในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดได้

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ ไปทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด มิใช่กรณีผลประโยชน์ขัดกันในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุนอันเป็นลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่า การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการฯ ควรคำนึงถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ด้านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะคงไว้ตามมติเดิม หรือจะพิจารณาใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แม้ ก.พ.ร.จะชี้ว่า การทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองไม่เข้าข่ายกรณีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่การที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงไปทำหน้าที่กลั่นกรองเองที่ประชุมอาจต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสม

ผู้จัดการกองทุนกล่าวด้วยว่า กระบวนการต่อจากนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเร่งนำเสนอภาระงานของกองทุนที่ค้างอยู่ รายงานให้ท่านประธานกรรมการกองทุนคนใหม่ และรองประธานกรรมการคนใหม่ทราบ และเสนอให้มีการจัดประชุมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ รวมถึงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้กระบวนการพิจารณาทุนของปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล่าช้า สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเร่งดำเนินการกระบวนการพิจารณา และต้องขออภัยผู้ที่ยื่นขอรับข้อเสนอโครงการเข้ามาจำนวน 1,137 โครงการ และเชื่อว่ากระบวนการหลังจากนี้จะทำให้สามารถพิจารณาและประกาศทุนได้โดยเร็ว