เลือกหน้า

(13 ธ.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เปิดตัวซีรีส์ชุด “Come Through ครู…ทำ” ในงานวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2565

ภายใต้เเนวคิด “การขจัดความรุนเเรงในครอบครัว” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมารสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ เพื่อระลึกถึงเเละร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่เเห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ครบรอบ 74 ปี ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมเเห่งกรุงเทพมหานคร

โดยซีรีส์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง

อีกทั้งเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิเด็กผ่านสื่อให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับชมซีรีส์ชุด “Come Through ครู…ทำ” ทั้ง 3 ตอน ได้ที่ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เเละ Facebook : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลบุคคลเเละองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง เเละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564  โดย นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ หรือ “ครูเบิ้ม” เจ้าของฉายา “ครูข้ามเเดน” เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

“ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา นายวีรพงษ์ ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์แถบชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยหนุนเสริมเครือข่ายผู้นำในพื้นที่แถบชายแดน เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม และรณรงค์ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็กไม่ให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ข้ามแดนจากพื้นที่แถบรัฐฉาน รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญของประเทศเมียนมาร์ ติดแนวชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย  อีกทั้งช่วงปี 2540 เคยบุกเบิกการทำงานกับผู้สูงอายุในนามกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย อีกด้วย”