เลือกหน้า

“Content Creator Empowerment
เตรียมความพร้อมนักสร้างสื่อ”
กองทุนสื่อ ติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567

อังคารที่ 26 กันยายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.office.com/r/p5syxCByjH

#กองทุนสื่อ #ContentCreatorEmpowerment
#TMF #ThaiMediaFund
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund