เลือกหน้า

สื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาด้านการสื่อสาร รวมถึงข่าวปลอมต่าง ๆ โดยระยะแรกมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันต้านภัยโควิด-19 ส่วนระยะที่สอง เน้นการผลิตสื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่และสร้างการป้องกันอย่างยั่งยืน

สื่อด้านอิสลามเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19

ซีรี่ย์วิถีชุมชนมุสลิมกับการบริหารชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

31/03/2021

การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่ (ภาษาไทย)

01/04/2021

การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่ (ภาษามลายู)

31/03/2021

สื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19

“Homemade” อยู่บ้าน เพื่อให้ใครบางคนได้กลับบ้าน

16/04/2020

Physical Distancing การเว้นระยะห่างทางกายภาพ

10/04/2020

ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

16/04/2020

“เคล็ดลับที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’

16/04/2020

“ฆ่าคนที่คุณรัก” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

21/04/2020

“ต้องป่วยแบบไหนถึงไปโรงพยาบาล” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

21/04/2020

“ถ้าสงสัยให้เก็บตัว” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

21/04/2020

“ปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal ให้โควิด-19 หายไปตลอดกาล

21/07/2020

“โรงพยาบาลจะไม่พอ” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

21/04/2020

วิถีชีวิตใหม่ New normal

23/06/2020

ศรค.โควิด-19 ลั่น! เจอที่ไหนแพร่เชื้อทันที!

01/07/2020

“สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ภัยโควิด-19

10/04/2020

“หยุดเดินกันเถอะ” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน

17/04/2020

หยุดตีตรา สู้โควิด-19

30/04/2020

สปอตรณรงค์ COVID-19 ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค

24/12/2020

“ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจ”  The Blind Art Project

10/12/2020

เพลงรณรงค์ป้องกันและให้กำลังใจ Covid 19

เพลง คุณหมอขอมา

09/06/2020

เพลง ทำด้วยหัวใจ

19/06/2020

เพลง อาสาด้วยใจ

14/01/2020

เพลง ไม่มีวันท้อ

23/12/2020

เพลง หัวใจอาสา

27/06/2020

เพลง ซุปเปอร์สเปรดเดอร์

13/04/2020

เพลง กว่าจะได้กอด

23/12/2020

เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคใต้”

13/04/2020

เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคเหนือ”

13/04/2020

เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคอีสาน”

13/04/2020

เพลง ลำตังหวาย เจริญใจ ห่างไกลโควิด”

30/10/2020

มีแต่โควิด-19 | หนุ่ม กะลา NKL”

12/04/2020

เพลง โรคร้ายที่เหงาที่สุด : #พลพล”

02/06/2020

เพลง ห่างหน่อยถอยนิด โควิด-19 | เปาวลี”

15/06/2020

สื่อนิทานโควิด-19

นิทานต้านCovid-19 10 ตอน

20/12/2020


หมวดหมู่แก้หนี้ แก้จน ข้ามพ้นโควิด-19

แก้หนี้ แก้จน ข้ามพ้นโควิด-19

13/01/2020

โครงการจัดประกวดหนังสั้น New Normal

“หม่องนะแจ้ ” โดยอำนาจ แตงสมบูรณ์ : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”

28/12/2020

“ใกล้กัน” โดยทีมปังหยา อารี : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”

07/12/2020

“ชนชั้นชินเขต” โดยชินเขตกรุ๊ป : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”

16/01/2021

โครงการสารน่ารู้สู่วิถีใหม่ รายการ Newเวอร์ Normal

Newเวอร์ Normal จริงไม่จริง? หมอฟัน อาชีพเสี่ยงโควิดที่สุด

12/04/2021

Newเวอร์ Normal ตอน วงจรชีวิตหน้ากากอนามัย

12/04/2021

Newเวอร์ Normal ตอน การทำงานของครูในยุคโควิด

12/04/2021

โครงการสร้างความปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ของคนพิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​

โครงการสร้างความปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ของคนพิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

17/02/2021

หมอนวดผู้พิการทางสายตา ฝ่าโควิด-19

05/03/2021

ผู้พิการทางการได้ยินกับเส้นทางไรเดอร์ฝ่าโควิด-19

05/03/2021

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขายหวยฝ่าโควิด-19

05/03/2021

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th