เลือกหน้า

สื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาด้านการสื่อสาร รวมถึงข่าวปลอมต่าง ๆ โดยระยะแรกมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันต้านภัยโควิด-19 ส่วนระยะที่สอง เน้นการผลิตสื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่และสร้างการป้องกันอย่างยั่งยืน

“หยุดเดินกันเถอะ” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน
2021-04-17
Newเวอร์ Normal จริงไม่จริง? หมอฟัน อาชีพเสี่ยงโควิดที่สุด
2021-04-12
Newเวอร์ Normal ตอน วงจรชีวิตหน้ากากอนามัย
2021-04-12
Newเวอร์ Normal ตอน การทำงานของครูในยุคโควิด
2021-04-12
“สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ภัยโควิด-19
2021-04-10
การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่ (ภาษาไทย)
2021-04-01
ซีรี่ย์วิถีชุมชนมุสลิมกับการบริหารชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
2021-03-31
การปฏิบัติตนของชาวมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่ (ภาษามลายู)
2021-03-31
หมอนวดผู้พิการทางสายตา ฝ่าโควิด-19
2021-03-05
ผู้พิการทางการได้ยินกับเส้นทางไรเดอร์ฝ่าโควิด-19
2021-03-05
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขายหวยฝ่าโควิด-19
2021-03-05
โครงการสร้างความปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ของคนพิการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2021-02-17
“ชนชั้นชินเขต” โดยชินเขตกรุ๊ป : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”
2021-01-16
“หม่องนะแจ้ ” โดยอำนาจ แตงสมบูรณ์ : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”
2020-12-28
สปอตรณรงค์ COVID-19 ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค
2020-12-24
เพลง ไม่มีวันท้อ
2020-12-23
เพลง กว่าจะได้กอด
2020-12-23
นิทานต้านCovid-19 10 ตอน
2020-12-20
“ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจ” The Blind Art Project
2020-12-10
“ใกล้กัน” โดยทีมปังหยา อารี : หนังสั้น New Normal “เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่”
2020-12-07
เพลง ลำตังหวาย เจริญใจ ห่างไกลโควิด”
2020-10-30
“ปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal ให้โควิด-19 หายไปตลอดกาล
2020-07-21
ศรค.โควิด-19 ลั่น! เจอที่ไหนแพร่เชื้อทันที!
2020-07-01
วิถีชีวิตใหม่ New normal
2020-06-23
เพลง ทำด้วยหัวใจ
2020-06-19
เพลง ห่างหน่อยถอยนิด โควิด-19 | เปาวลี”
2020-06-15
เพลง คุณหมอขอมา
2020-06-09
เพลง โรคร้ายที่เหงาที่สุด : #พลพล”
2020-06-02
หยุดตีตรา สู้โควิด-19
2020-04-30
“ฆ่าคนที่คุณรัก” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน
2020-04-21
“ต้องป่วยแบบไหนถึงไปโรงพยาบาล” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน
2020-04-21
“ถ้าสงสัยให้เก็บตัว” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน
2020-04-21
“โรงพยาบาลจะไม่พอ” โควิด-19 ไม่มีขาอย่าเดินไปหามัน
2020-04-21
“Homemade” อยู่บ้าน เพื่อให้ใครบางคนได้กลับบ้าน
2020-04-16
ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19
2020-04-16
“เคล็ดลับที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’
2020-04-16
เพลง ซุปเปอร์สเปรดเดอร์
2020-04-13
เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคใต้”
2020-04-13
เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคเหนือ”
2020-04-13
เพลง มีแต่โควิด-19 “ภาคอีสาน”
2020-04-13
มีแต่โควิด-19 | หนุ่ม กะลา NKL”
2020-04-12
Physical Distancing การเว้นระยะห่างทางกายภาพ
2020-04-10
เพลง อาสาด้วยใจ
2020-01-14
แก้หนี้ แก้จน ข้ามพ้นโควิด-19
2020-01-13
เพลง หัวใจอาสา
0000-00-00
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,347,386

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]