Select Page
  • Version
  • Download 27
  • File Size 455.29 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25/06/2564
  • Last Updated 28/06/2021

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)