Select Page
  • Version
  • Download 1
  • File Size 215 KB
  • File Count 1
  • Create Date 01/11/2561
  • Last Updated 24/04/2021

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อสารคดีสั้นและออกอากาศสารคดีสั้น จำนวน 8 ตอนขึ้นไป ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที