Select Page
  • Version
  • Download 14
  • File Size 214.46 KB
  • File Count 1
  • Create Date 02/07/2564
  • Last Updated 02/07/2021

ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3