เลือกหน้า

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู 

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/ระดับปวช. และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียงร้อยบทเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต
ผ่านเวทีแห่งความซื่อสัตย์ กับ ‘การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต’ ประจำปี ๒๕๖๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ตั้งเเต่วันนี้ – ๓๐ กันยายนนี้ เพิ่มเติมโทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖

ดูรายละเอียดได้ที่http://acf.or.th/project/project2566/detail/412