เลือกหน้า

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)