เลือกหน้า
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 102
  • File Size 4.83 MB
  • File Count 1
  • Create Date 04/04/2022
  • Last Updated 05/04/2022

หนังสือคุฏบะฮฺ (บทธรรมเทศนา)

หนังสือคุฏบะฮฺ (บทธรรมเทศนา) : ว่าด้วยเรื่องการสื่อสาร การรับมือ ข่าวปลอม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นผลงานของนักวิชาการและผู้นำศาสนาที่ส่วนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการวิจัย รวมถึงได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ข่าวปลอม และการรับมือกับข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ได้ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อหาแนวทางในการเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อองค์ความรู้ในการรู้เท่าทันสื่อ และการรับมือข่าวปลอมในทรรศนะอิสลาม โดยมุ่งหวังให้เกิดการตื่นรู้ของคนในชุมชนและสังคม ผ่านการฟังคุฏบะฮฺ (บทธรรมเทศนา) ในทุก ๆ วันศุกร์ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือข่าวสาร และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมในภาพรวมต่อไป