เลือกหน้า
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 38
 • File Size 4 MB
 • File Count 1
 • Create Date 10/08/2022
 • Last Updated 27/09/2022

เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

ผู้ขอรับทุนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th/

คลิ๊กปุ่ม Download ด้านซ้ายเพื่อโหลดเอกสารทั้งหมด (zip file) ประกอบด้วย

 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (.pdf)
 2. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 (.pdf)
 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง กำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (.pdf)
 4. คำขอรับการสนับสนุน (.doc) (.pdf)
 5. เอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (.doc)  (.pdf)
 6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม (.doc)  (.pdf)
 7. แบบสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (.doc)  (.pdf)
 8. แบบสัญญาค้ำประกันและหนังสือยินยอม (.doc)  (.pdf)
 9. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (.doc)   (.pdf)
 10. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (.doc)   (.pdf)

กรณีพบความไม่สะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2566
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำการช่วยเหลือวิธีการใช้งาน
โทรศัพท์หมายเลข : 02-273-0116-9
Inbox Facebook : m.me/ThaiMediaFundOfficial
E mail : [email protected]