เลือกหน้า
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 175
 • File Size 123.07 KB
 • File Count 1
 • Create Date 03/02/2022
 • Last Updated 04/02/2022

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉพาะด้านคนพิการและผู้สูงอายุ

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.thaimediafund.or.th/tmf_20220107/

 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (PDF)
 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (PDF)
 3. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (PDF)
 4. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Word)
 5. คำขอเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม (PDF)
 6. คำขอเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม (Word)
 7. หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (PDF)
 8. หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Word)