เลือกหน้า

E-Book

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้เลือกดาวน์โหลดได้ฟรี ในรูปแบบไฟล์ PDF

จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.12 / December 2023
2024-02-01
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.11 / November 2023
2024-01-31
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.10 / October 2023
2024-01-09
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.09 / September 2023
2023-12-18
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.08 / August 2023
2023-11-24
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.07 / July 2023
2023-10-04
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.06 / June 2023
2023-08-31
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.05 / May 2023
2023-08-04
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.04 / April 2023
2023-06-28
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.03 / March 2023
2023-06-06
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Newsletter VOL.02 / February 2023
2023-05-08
2023 International Broadcasting Leadership Program
2023-04-24
จดหมายข่าวสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ SOFT POWER Newsletter VOL.01 / JANUARY 2023
2023-02-23
การ์ตูน “แตกต่างเดียวกัน” จำนวน 12 ตอน (ภาษาไทย)
2022-12-06
Cartoon “DIFFERENT TOGETHER” 12 Episodes (England)
2022-12-06
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
2022-10-21
หนังสือการ์ตูนคอมมิค E-book สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา เล่ม 1-8
2022-08-31
วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565
2022-08-25
ภาษาไทยวันละคำกับ Joojee and friends
2022-06-08
วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565
2022-05-17
นำเสนอข้อมูลเด็กแบบไหนไม่ละเมิดสิทธิ
2022-04-12
หนังสือสันติวัฒนธรรมบนสื่อออนไลน์ ความท้าทายใหม่แห่งยุคสมัย
2022-04-05
หนังสือคุฏบะฮฺ (บทธรรมเทศนา)
2022-04-04
Fake News Fighter
2022-03-02
นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations
2022-02-08
Digital resilience ภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล
2021-11-22
คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมิณคุณภาพสื่อ Quality Rating
2021-11-22
คู่มือข่าวปลอมด้านสุขภาพ
2021-11-22
หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
2021-09-23
คู่มือรู้เท่าทันสื่อ : โลกกลมๆ ที่เรียกว่าดิจิทัล
2021-08-19
คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม
2021-08-16
การป้องกันและดูแลตัวเองช่วงโควิดเพื่อพนักงานบริการ
2021-08-16
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 8 ปี 2564
2021-07-07
สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2021-06-02
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 10 ปี 2564
2021-05-01
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 9
2021-04-01
ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด
2021-04-01
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 7 ปี 2564
2021-03-01
ครูปฐมวัยหัวใจใหม่ สถาบันอาศรมศิลป์
2021-03-01
สื่อแวดล้อม Media Eco System
2021-03-01
โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค
2021-02-11
คู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ
2021-01-01
คู่มือศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด
2020-11-01
เข้าคริสตจักรแบบการ์ดไม่ตก
2020-11-01
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 6 ปี 2563
2020-10-01
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 4 ปี 2563
2020-09-10
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 3 ปี 2563
2020-08-01
สวัสดี โควิด-19
2020-06-29
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 ปี 2563
2020-06-26
อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน…ต้านโควิด
2020-06-19
International Conference on Fake News
2020-06-17
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 ปี 2563
2020-04-01
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2020-03-12
คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
2020-03-02
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 5 ปี 2563
2020-03-01
ตามรอยพระราชาภาคเหนือตอนบน
2019-12-01
คู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน
2019-06-28
0000-00-00
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,370,897

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]