เลือกหน้า

ถอดรหัสคอนเทนต์สุดฮิตขวัญใจเด็กๆ มีแก่นเนื้อหาสำคัญอะไรบ้าง

รูปแบบของชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่ทั้งครอบครัวต้องอยู่บ้านเป็นหลัก เด็ก ๆ จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ และเข้าถึงสื่อต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและไม่จำกัด การหลีกเลี่ยงจอเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าหากเลือกเนื้อหา (Content) ที่ดีมีประโยชน์ให้ลูกดูและมีการกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม ก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ทั้งของเด็กและผู้ปกครองไปพร้อมกัน

Peppa Pig  การ์ตูนสัญชาติอังกฤษยอดฮิตขวัญใจเด็กแทบทุกบ้าน

เน้นทักษะสังคม (Social Skills) ผ่านเรื่องราวของ Peppa และเพื่อน ๆ ครอบครัว และที่ โรงเรียน

การ์ตูนมีเนื้อหาน่ารัก สะท้อนเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ (Daily Life)

มีมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรคในเชิงบวกเสมอ

Paw Patrol การ์ตูนหมาน้อยฮีโร่สุดฮิตอีกเรื่องที่เด็กๆชื่นชอบ

เน้นกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ

ส่งเสริมและสร้างความภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem) ผ่านการทำภารกิจต่างๆ ที่ดูเหมือนยาก สำเร็จได้

มีเรื่องราวของความสัมพันธ์กับเพื่อน การทำงานเป็นทีม และการเข้าช่วยเหลือผู้อื่น ก็ถือว่ามี เรื่อง ทักษะสังคม ( Social Skill ) ด้วย

Sesame street

การ์ตูนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนสุดคลาสสิคเรื่องนี้ ก็ช่วยเสริมสร้างเรื่องทักษะสังคม (Social Skill) ช่วยให้เด็กเข้าใจและมีทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม

Shelldon แอนิเมชั่นสุดฮิตของไทยอีกเรื่อง

เรื่องราวการผจญภัยในโลกใต้ทะเล ก็ช่วยให้เด็กมีจินตนาการกว้างไกล ( Creative Thinking) และเรื่องราวสถานะทางครอบครัว ก็สอนเรื่องการปรับตัว การมีความภูมิใจในตัวเอง (Self-esteem)  เพิ่มเรื่องราวการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ตัวอื่นๆ (Social Skill)

ส่วนของนิทานที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและพ่อแม่หลายคน จนติดอันดับหนังสือขายดี

บ้านใต้ดิน 100 ชั้น / บ้านใต้ทะเล 100 ชั้น  

เนื้อหากระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  ตั้งแต่เรื่องราว รูปแบบของหนังสือที่พลิกแนวตั้ง  รายละเอียดที่เจอในบ้านแต่ละชั้นก็สามารถสะท้อนเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็กได้ (Daily Life)

ป๋องแป๋งและกุ๋งกิ๋ง

นิทานเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะต่างๆ ที่พ่อแม่หลายคนชื่นชอบ เพราะตัวละครต้องเผชิญปัญหาหลายๆอย่างคล้ายกับที่เด็กๆต้องเจอ (Daily Life) มีเรื่องราวความเป็นไทย ในบริบทสังคมที่เด็กได้พบเจอ (Cultural Context)

และตอนท้ายป๋องแป๋งกับกุ๋งกิ๋งก็จะข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ (Self-esteem)

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ลองถอดรหัส จาก 5 แกนสำคัญที่ผู้ผลิตสื่อ และกองทุนสื่อให้ความสำคัญ

จะเห็นได้ว่า เมื่อมี 5 แกนหลักอยู่ในการทำงานสื่อสำหรับเด็กก็สามารถชนะใจเด็ก เป็นที่ชื่นชอบ และเกิดประโยชน์และความสนุกสนานไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ไม่ยาก

ช่วงเวลาที่อาจยากลำบาก และต้องปรับตัวกัน เชื่อว่า ถ้าพ่อแม่ได้ใช้เวลา นั่งดูอยู่ทีวี อ่านนิทานอยู่ด้วยกับลูก ก็จะสามารถสอนเสริมเติม โดยอิงจากเนื้อหาความสนุกเหล่านี้เข้าไป ยกตัวอย่างให้เห็น หรือชมเชยพฤติกรรมของตัวละครที่เป็นตัวอย่างที่ดี และถือเป็นการสร้างช่วงเวลาดี ๆ ความทรงจำที่มีค่าร่วมกันไปด้วย