วิธีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน

โครงการหรือกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุน อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ คลิปสารคดี ข่าว หนังสั้น ละครทีวี ละครเวที หนังตะลุง หุ่นกระบอก เกมโชว์ หนังสือ e-book e-magazine เอกสาร บทความ สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายการวิทยุ เพลง เว็บไซต์ facebook ภาพเสมือนจริง infographic บอร์ดเกม mobile application ฐานข้อมูล เป็นต้น

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
หรือ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดเพื่อเสนอโครงการ ผ่านแบบขอรับทุนการสนับสนุนของกองทุนฯ และบันทึกเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่พิจารณาและบันทึกลงในระบบ เพื่อรอการอนุมัติผ่านระบบต่อไป

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]