วิธีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน

โครงการหรือกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุน อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ คลิปสารคดี ข่าว หนังสั้น ละครทีวี ละครเวที หนังตะลุง หุ่นกระบอก เกมโชว์ หนังสือ e-book e-magazine เอกสาร บทความ สื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ รายการวิทยุ เพลง เว็บไซต์ facebook ภาพเสมือนจริง infographic บอร์ดเกม mobile application ฐานข้อมูล เป็นต้น

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
หรือ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดเพื่อเสนอโครงการ ผ่านแบบขอรับทุนการสนับสนุนของกองทุนฯ และบันทึกเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่พิจารณาและบันทึกลงในระบบ เพื่อรอการอนุมัติผ่านระบบต่อไป

Contact Us ( Call Center )

02 273 0116-9

Thai Media Fund

388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel. +66 (0) 2 273 0116-9   Fax. +66 (0) 2 273 0120