การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
1 13 downloads
27/03/2024
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
1 27 downloads
20/04/2023
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
1 77 downloads
26/04/2022
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
1 47 downloads
13/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,347,386

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]