Testimonial

โครงการ Deep South Young Film Maker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ

“เราเป็นแค่คนทำหนัง แต่เราได้ใช้ศักยภาพที่เราได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เรามี มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม คือเรารู้สึกดีใจต้องขอขอบคุณกองทุนสื่อ ที่มีส่วนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น”

คุณพิมผกา โตวิระ
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2561

โครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนำเสนอ ประเด็นความหลากหลายทางเพศ 4 ภาค

“ต้องขอขอบคุณ และชื่นชมกองทุนสื่อ เป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่กี่องค์กรใหญ่ ๆ ที่เห็นความสำคัญของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กองทุนสื่อนับว่าเป็นประตูใหญ่สำหรับพี่น้องสื่อ และคนทำงานสื่อกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ  สำหรับการทำงานพบว่า กองทุนสื่อมีวัฒนธรรมการทำงานที่ค่อนข้างเป็นพี่น้อง เป็นแนวราบกับภาคี”

ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

“ระหว่างทำงาน กองทุนสื่อทำงานเหมือนเป็นแผนกหนึ่งของทีมเราเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้การดำเนินโครงการทำได้จนประสบความสำเร็จ และสนุกสนาน”

ผศ.ภณิดา แก้วกูร
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการ The Blind Art Project

“ความสำเร็จของโครงการนี้คือ การที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดถึงคุณค่าของความเป็นคน ได้สะท้อนความดีงามของน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตาทั้ง 9 คน มันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ และความสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การที่ทำให้กองทุนสื่อเชื่อเรา และให้เราได้สร้างสรรค์งานดี ๆ ออกมา”

คุณวชิรภัทร อินทุภูติ
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการ Gen A(alpha) พัฒนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

“สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ ตอนนี้มีสื่อที่ออกมาแล้ว ให้เราได้เรียนรู้ ทั้งจากกองทุนสื่อเอง หรือว่าจากโครงการเอง อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญ ความสนใจ เรียนรู้ และนำไปปรับใช้กับเด็กที่อยู่ในครอบครัวตัวเอง หรือเด็กที่อยู่รอบข้างหรืออยู่ในสังคมของเรา ขอบคุณกองทุนสื่อที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการครั้งนี้”

คุณปนัดดา สังฆทิพย์
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการหัวใจเราเท่ากัน

“สำหรับคนที่อยากจะผลิตงาน ทุกคนล้วนเจอปัญหาเดียวกันคือ ไม่มีทุน ไม่มีช่องทาง ขาดโอกาสในการทำ ความฝันที่เราอยากจะทำหลาย ๆ อย่างมันก็ไปต่อไม่ได้ ให้เราออกไปตระเวนหาทุน มันคงไม่ใช่เรื่องง่าย และคงไม่มีใครมาให้การสนับสนุน เพราะบางทีมันไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลมาก ผมว่าตัวกองทุนสื่อมาเติมตรงนี้ให้ได้”

คุณประสาน อิงคนันท์
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการ “พรานน้อย” สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่

“ปัญหาและอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่สำคัญไปกว่าเป้าหมาย ที่เราต้องการพาเด็กและเยาวชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนที่ดีจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกองทุนสื่อที่ก่อให้เกิดโครงการนี้”

คุณพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

“ยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่เรามีโอกาสเยอะมาก ในการที่จะลุกขึ้นมาทำสื่อที่อยู่ในความชำนาญของเรา ทำกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แล้วได้ผลปลายทางที่เราต้องวางแอคชั่นให้เห็นว่าเราอยากให้เกิดผลอะไร ฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายเช่นนี้ แล้วมีแรงบันดาลใจแบบนี้ วันนี้เรามีกองทุนสื่อที่ให้การสนับสนุน เป็นจุดเริ่มต้นให้เราสามารถไปต่อได้ เมื่อเราไปต่อได้ ก็จะเกิดคนทำสื่อที่ผลิตสื่อใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และช่วยขับเคลื่อนสังคมนี้มากขึ้น”

ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม

“ทำงานกับกองทุนสื่อ มีความสบายใจมาก อย่างเราทำงานวิชาการอยู่ บางครั้งก็จะมีภาระงานด้านอื่น ๆ ด้วย ทางกองทุนสื่อก็จะช่วยยืดหยุ่นเวลาให้เสมอ อีกทั้งยังช่วยตัดสินใจ และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ จนสามารถปิดโครงการได้”

อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกันภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย

“ประสบการณ์ที่ได้รับดีมาก ประการแรกได้ทำงานในแบบที่โครงการอยากนำเสนอต่อสังคม  ประการที่สองคือได้ร่วมงานกับกองทุนครั้งแรกรู้สึกประทับใจเหมือนมีพี่เลี้ยงตลอด”

คุณปูน สีเหลือง
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการการพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์ เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไป

“ผมเห็นถึงความตั้งใจของกองทุนสื่ออยู่แล้ว ว่าพยายามมุ่งมั่นที่จะให้คนในสังคมได้เสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็อยากจะให้มุ่งมั่นทำต่อไป และกองทุนสื่อนับว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำงานร่วมแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกดี ไม่มีปัญหาต่าง ๆ มากนัก”

คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการมะปรางหวานกับบ้านบินได้

“ตั้งแต่ตั้งต้นในลักษณะของการกรอกข้อมูลโครงการ เราเห็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของกองทุนสื่อเลย คือ มีกรอบแนวทางที่ช่วยให้ความคิดของเราเข้าที่ อยู่กับร่องกับรอย มันส่งผลทำให้เราเกิดการคิดอย่างรอบคอบ และยังมีคำแนะนำหรือไอเดียดี ๆ ให้แก่เราอยู่เสมอ”

คุณพวงเพชร สุพาวาณิชย์
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake

“เมื่อเราได้รับทุนครั้งแรก ทางกองทุนสื่อก็จะจัดปฐมนิเทศให้ความรู้เบื้องต้น มีการอบรม และทำคู่มือออกมาให้ค่อนข้างชัดเจน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้รับทุน มันไม่ได้เป็นการเหมือนกับพอได้ทุนแล้วก็เป็นเรื่องของเรา แล้วฉันต้องทำคนเดียว”

อาจารย์เบณนภา พัฒนาพิภัทร
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา

“สิ่งหนึ่งที่ได้ประสบการณ์ก็คือ ไม่ว่าโครงการจะเกิดปัญหาอะไร เราก็ได้รับการเสนอแนะข้อแก้ไขอยู่เสมอ ทำให้เรารู้สึกว่าทำงานคล่องตัวมากกับกองทุนสื่อ ประเด็นที่สองคือ ทางกองทุนได้จัดสัมมนา จัดเวทีให้โครงการต่าง ๆ ได้มาพบปะพูดคุยกัน ข้อดีคือได้เรียนรู้จากโครงการอื่น ๆ ใครมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เรายังไม่พบและอาจจะเจอ เราก็เรียนรู้ และช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน”

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการทำอะไรก็ธรรม

“ในยุคปัจจุบันที่คนมีความรู้สึกเครียด มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และโควิดการที่มีรายการดี ๆ จากกองทุนสื่อมาให้ความสนับสนุน และเผยแพร่ไปเยอะ ๆ แอนมีความรู้สึกว่ามันซึบซาบเข้าไปในชีวิตประจำวันได้”

คุณศศวรรณ จิรายุส
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้รับทุนประเภทความร่วมมือ ประจำปี 2563