เลือกหน้า

(5 ต.ค. 64) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “FACTkathonการแข่งขัน “Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic ระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม” พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ทีม จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ได้แก่

1. นายธีรดนย์ ปรรคลักษ์ คณะ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีม
2. นางสาวสุธิดา บัวคอม นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม
3. นางสาวลลิตา ปุยะติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และทีม
4. นางสาวไอรีณณ์ ประสานแสง คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และทีม
5. นายธนธัญ ราชตัน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีม
โครงการ “FACTkathon” เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ จัดระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวลชน และพลเมืองดิจิทัล ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดของข่าวลวง ข่าวปลอม ที่ทำให้สังคมตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านเช่นในปัจจุบัน  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
โดยกิจกรรมในวันแรกจะเป็นการบรรยายเรื่อง “เมื่อ Cofact (Thailand) ยังไม่ถึงฝั่งฝัน ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ก่อตั้ง Cofact (Thailand) และ คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบันเชนท์ฟิวชั่น และผู้ก่อตั้ง Cofact (Thailand)  หัวข้อ “แนะนำกระบวนการ FACTkathon และ Mentor พร้อม โจทย์การแข่งขันและความคาดหวังของโครงการ” โดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการ มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย
มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจกับทีมที่เข้ารอบทั้ง 5 ทีม
โครงการ “FACTkathon”  Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic นี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน  ได้แก่  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Institute of Justice (TIJ)   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)