เลือกหน้า

Stop Cyberbullyingหยุด! ระรานทางไซเบอร์เด็กไทยเป็นเหยื่อ
80% เคยถูกกลั่นแกล้งในชีวิตจริง
66 เปอร์เซ็นต์ถูกแกล้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
12 เปอร์เซ็นต์ถูกแกล้งทุกวัน
45% เคยถูกระรานทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้ง
มากกว่าสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น 4 เท่า

# ที่มา: รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรมนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการวิจัย ” ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดับม 1-3 ” ปี 2560

Cyberbullying แบบไหน?
79.4% ล้อเลียนตั้งฉายา
54.4%ถูกเพิกเฉยไม่สนใจ
46.8% ไม่ให้ความเคารพ
ถูก Cyberbullying เจ้าหนูวิ่งหาใคร
89.2 % เพื่อน
59% ผู้ปกครอง
41.2 % พี่น้อง

# ที่มา: รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรมนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการวิจัย ” ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดับม 1-3 ” ปี 2560

4 วิธีรับมือ เมื่อลูกถูก Cyberbullying

1. ตระหนักถึงปัญหา พ่อแม่อย่าเฉยเมย เมื่อลูกเล่าว่า ถูกแกล้ง รับฟังเมื่อลูกร้องขอ
2. หาทางช่วย หาต้นตอปัญหาและทางออก
3. ฝึกให้รับมือ ให้กำลังใจ แนะวิธีรับมือโดยไม่ตอบโต้ เช่น ปิด แอ็คเคานต์ บล็อก
4. ยืนเคียงข้าง สร้างความเชื่อใจให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จะยืนเคียงข้างลูกเสมอ

#ที่มา: รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรมนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการวิจัย ” ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลั่่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดับม 1-3 ” ปี 2560