เลือกหน้า

“การพูด” คือการสื่อสารที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ โดยการพูดมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มนุษย์ใช้การออกเสียงและท่าทางในการสื่อสาร ก่อนจะมาใช้ภาษาพูดหรือตัวอักษร ซึ่งการพูดนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจหรือสมองของคนฟังได้ทั้งดีและร้าย ซึ่งจะดีและร้ายขนาดไหน เรามาลองศึกษากันสักนิดดีกว่า

งานวิจัยของ National Institute for Physiological Sciences (NIPS) ในหัวข้อ ‘Processing of Social and Monetary Rewards in the Human Striatum’ พบว่าตอนที่เราได้รับคำชม สมองในส่วนเดียวกันกับตอนที่เราได้รับเงินจะทำงาน นอกจากนี้การชมยังช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยเช่นกัน อ้างอิงจากงานวิจัยของ Gallup Organization ที่ได้ทำการสำรวจคนวัยทำงานกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก พบว่าพนักงานที่ได้รับคำชมสม่ำเสมอ มีแนวโน้มจะทำงานได้มีประสิทธิภาพและได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้ามากกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับคำชมจากเจ้านายหรือคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฝึกสกิลใหม่ ๆ เช่น การเต้น การวิ่ง หรือการเล่นดนตรี การได้รับคำชมจะช่วยให้สมองของเราสามารจดจำ และเรียนรู้เกี่ยวกับสกิลนั้นซ้ำ ๆ อีกด้วย 

ซึ่งจากงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้นทำให้เราพอจะเห็นภาพได้แล้วว่าการพูดชมนั้นส่งผลกระทบในด้านดีต่อสมองหรือการทำงานของมนุษย์อย่างไรได้บ้าง แล้วในทางกลับกันหากเราพูดร้ายใส่กัน คำพูดเจ็บ ๆ เหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อสมองมนุษย์อย่างไรได้บ้าง?

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Friedrich Schiller University Jena พบว่าคำพูดที่ฟังแล้วเจ็บปวด จะไปกระตุ้นการทำงานของสมองตรงส่วนที่ทำหน้าที่เก็บรักษาประสบการณ์ที่เคยได้รับความเจ็บปวดของมนุษย์ (Pain Matrix) หมายความว่าคำพูดเจ็บ ๆ อาจจะทำให้ผู้คนรู้สึกเจ็บปวดทางกายได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วนักประสาทวิทยาได้กล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตไปกับคำพูดแย่ ๆ คำหยาบคายต่าง ๆ ทำให้การนับถือตนเองต่ำลง และลดคุณค่าในตนเองลงเรื่อย ๆ 

ทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าการพูดชมและการพูดเกลียด ต่างสร้างกำลังใจหรือสร้างบาดแผลให้กับคนฟัง อยู่ที่ว่าตัวของเราเองนั้นต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด แต่ในเมื่อเราทุกคนสามารถสร้างกำลังใจดี ๆ  และสังคมที่ดีได้ด้วยเพียงการเอ่ยชม แล้วทำไมเราทุกคนไม่ลองหันมาพูดกอดกันดู ไม่แน่คำดี ๆ ของคุณอาจสร้างแรงผลักดันให้ใครสักคนได้ยิ้มไปทั้งวันก็ได้

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :

https://bit.ly/3BJLQJr

https://bit.ly/3mtjDC6

https://nbcnews.to/3ExWYea

https://nbcnews.to/2ZFwqsH