เลือกหน้า

อินโฟกราฟิก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การจัดทำชุดข้อมูลอินโฟกราฟิก ให้ความรู้เรื่องต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองตรวจสอบมาเป็นอย่างดี สรุปย่อเป็นแผนภาพ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

คำแนะนำจากแพทย์ ในการดูแลผู้สูงวัยเมื่อติดโควิด แบบ HI
2022-05-13
วัคซีนโควิด ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะลองโควิด
2022-05-09
โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง รับมืออย่างไร
2022-05-05
โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
2022-05-03
การรักษา COVID-19 ในคุณแม่ตั้งครรภ์
2022-04-25
วิธีป้องกันผู้สูงอายุอย่างไรไม่ให้ติดโควิด 19 ในช่วงสงกรานต์
2022-04-21
การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น
2022-04-19
นำเสนอข้อมูลเด็กแบบไหนไม่ละเมิดสิทธิ
2022-04-12
เที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด 19
2022-04-12
มารู้จัก USEP PLUS
2022-04-11
ภาวะ MIS-C ในเด็ก อาการหลังจากหายโควิด 19
2022-04-06
Covid -19 ในเด็ก
2022-04-04
วิธีการดูแลตนเองหลังเป็น Long Covid ทำอย่างไร
2022-03-31
Long COVID อาการที่เกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อโควิด 19
2022-03-28
เจอ แจก จบ
2022-03-25
แนวทางการรักษาโควิด 19
2022-03-24
Home Isolation VS Self Isolation
2022-03-23
การแบ่งผู้ป่วย สีเขียว สีเหลือง สีแดง
2022-03-22
รวมเบอร์ติดต่อเข้ารับการรักษาโควิด 19
2022-03-21
ข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง
2022-02-24
อย. แจงอนุมัติขยายชิโนแวค-ชิโนฟาร์ม
2022-02-23
11 สิ่งที่ผู้ผลิตสื่อเด็กไม่รู้ไม่ได้
2022-02-21
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร
2022-02-21
ปลอดภัยไว้ก่อน : ทิ้งชุดตรวจ COVID-19 ATK อย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ปนเปื้อน
2022-02-16
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ในยุคโควิด 19 ระบาด
2022-02-15
เรื่องควรรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็กและวัยรุ่น
2022-02-14
2022-02-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-07
2021-01-07
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]