เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่งข้อความหาเรา

สอบถาม/ถามตอบ


Leave this field blank

ร้องเรียน


Leave this field blank

แสดงความคิดเห็น


Leave this field blank

ช่องทางการติดต่อเรา

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9

โทรสาร. 02 273 0120

อีเมล์ : contact@thaimediafund.or.th

Website : www.thaimediafund.or.th

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th