เลือกหน้า

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Title
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
1 314 downloads
26/04/2022
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
1 291 downloads
18/04/2021
    Contact Us ( Call Center )

    02 273 0116-9

    Thai Media Fund

    388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
    Tel. +66 (0) 2 273 0116-9   Fax. +66 (0) 2 273 0120