เลือกหน้า

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

หัวข้อ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2567
1 19 downloads
27/03/2024
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
1 48 downloads
10/04/2023
ประกาศนโยบายการเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความสื่อสัตย์สุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
1 17 downloads
11/01/2023
นโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ ประจำปี 2564-2567
1 16 downloads
26/04/2022
นโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล No gift Policy
1 53 downloads
26/04/2021
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1 63 downloads
13/04/2021
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,370,897

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]