เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐาน

สอบถาม (Q&A)


Leave this field blank

10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการขอรับทุน และผู้สนใจขอรับทุน

การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2567

Q1. อยากยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนต้องทำยังไง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการได้จากประกาศในเว็บไซต์กองทุนฯ www.thaimediafund.or.th และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่  http://granting.thaimediafund.or.th/ 

ในปีงบประมาณ 2567 ปิดรับข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

Q2. 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล สามารถยื่นได้กี่โครงการ

ในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถยื่นได้เพียง 1 คน/นิติบุคคล ต่อ 1 โครงการเท่านั้น *ยกเว้นกรณีเป็นสถานศึกษา สามารถยื่นได้มากกว่า 1 โครงการ แต่ต้องมีหัวหน้าโครงการเป็นคนละคนกัน

Q3. ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการที่สำนักงานกองทุนได้หรือไม่

การยื่นข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ เปิดให้ยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ http://granting.thaimediafund.or.th/

Q4. อยากทราบรายละเอียดทุนสนับสนุนที่เปิดให้ยื่นข้อเสนอ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการได้จากประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน 

โทรสอบถามได้ที่ 0 2273 0116 – 9 กด 1 (ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Q5. ตัวอย่างผลงานโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ หาดูได้จากที่ไหน

ค้นหาตัวอย่างผลงานโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ใน Facebook และ YouTube จาก hashtag #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/

www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

Q6. กดส่งข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

หากกดส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนกดยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ

Q7. ทำโครงการแบบนี้จะยื่นทุนประเภทไหนดี

การเลือกประเภททุนในการยื่นข้อเสนอ ควรพิจารณจากหลายส่วน เช่น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ เนื้อที่จัดทำว่าสอดคล้องกับทุนประเด็นใดมากที่สุด ที่งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลทุนสนับสนุนแต่ละประเภท เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน อีกครั้ง

สามารถศึกษาได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th/grant-processes/

Q8. ล็อกอินเข้าระบบไม่ได้ / จำ email และ password ไม่ได้

กรณีพบความไม่สะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2567
ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th/

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำการช่วยเหลือวิธีการใช้งาน
โทรศัพท์หมายเลข
02-273-0116-9 ต่อ 731 (IT Support)
– 02-273-0116 กด 1  (Call center)
Inbox Facebook : m.me/ThaiMediaFundOfficial

E mail : [email protected]

Q9. ไฟล์คำขอรับการสนับสนุน .doc ดาวน์โหลดได้จากไหน

ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำขอรับทุน (.doc) ได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  https://www.thaimediafund.or.th/download/tmf2022grants/ หรือ https://granting.thaimediafund.or.th/login.html

 

Q10. กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอทุนสนับสนุนดูได้จากที่ไหน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ https://www.thaimediafund.or.th/application-and-regulations/

 

Social Networks

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]