เลือกหน้า

28 ธันวาคม
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
.
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เเห่งกรุงธนบุรี
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เพื่อเทิดพระเกียรติวีรกษัติรย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย