เลือกหน้า

โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อ Online สำหรับเยาวชนผู้พิการ 5 ภาคทั่วประเทศ หรือ Less is more #4 ที่ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ภายใต้การสนับสนุน จาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสเข้าถึงการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Less is more #4 นำโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นายบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ และ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจเจ้าของเพจสาวน้อยคิดบวก โดยครั้งนี้จะจัดการอบรมในวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนผู้พิการ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมกับ YouTuber ชื่อดังของประเทศไทย ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย

โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รองอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือ Facebook Fanpage ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th    หรือโทรศัพท์ 085-5533822