เลือกหน้า

หลังจากที่เด็กติดเชื้อโควิดและหายจากโควิดแล้วนั้น ภาวะที่พบเจอคือ ภาวะMIS-C ภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยตรง แต่เป็นภาวะที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อผิดปกติไป โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ระยะหายจากอาการติดเชื้อ จนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ มักเกิดในเด็กอายุเฉลี่ย 6 – 10 ขวบขึ้นไป ภาวะMIS-C นี้ พบทั้งในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง 

 

ภาวะ MIS-C ในเด็ก คืออะไร

ภาวะ MIS-C (มิสซี) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด19 โดยจะมีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอาการ ในระบบหัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร

 

อาการของ MIS-C ในเด็ก มีอาการดังนี้

-มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส นานเกิน 24 ชั่วโมง

-มีอาการอักเสบในร่างกายตามระบบอวัยวะ อย่างน้อย 2 ระบบขึ้นไป เช่น

– ระบบผิวหนัง เยื่อบุจะมีอาการ ได้เเก่ ผื่น ตาแดง มือเท้าบวม

– ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย

– ระบบหัวใจ ได้แก่ เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น ช็อค ซึ่งเป็นอาการแสดงที่รุนแรง อาจเสียชีวิตได้

– ระบบอื่น ๆ ได้แก่ ระบบไต ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบเลือด

 

ความรุนแรงของภาวะ MIS-C ในเด็ก

ภาวะ MIS-C อาจก่อให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติในหลายระบบ ได้แก่

-ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ทำให้มีอาการช็อค ความดันต่ำ หัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ เส้นเลือดหัวใจผิดปกติ

-ระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีอการปอดอักเสบ กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 

-ระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีอาการท้องเสีย ท้องอืด อาเจียน ปวดท้อง เลือดออกทางเดินอาหาร หรือตับอักเสบ

-ผิวหนัง ทำให้มีอาการผิวหนังแดง เยื่อบุอักเสบ เป็นผื่น

-ระบบประสาท ทำให้มีอาการชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

-ระบบเลือด ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

-ไต ทำให้เกิดไตวายฉับพลัน

          เมื่อผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของอาการ MIS-C แล้ว ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการของลูกที่หายจากโควิด อย่างสม่ำเสมอ หากพบเจออาการผิดปกติหรือมีอาการที่กล่าวมาเบื้องต้น ต้องพาไปเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป