เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – PSI SARADEE 99 ลงนามความร่วมมือโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

26 ส.ค. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท PSI SARADEE 99 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อนำเสนอผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนฯ ที่ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ผ่านทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99

ดร.ธนกร กล่าวว่า หลังจากกองทุนฯ ได้ผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ซึ่งเป็นการนำผลงานของผู้รับทุน รวมถึงความสำเร็จของการขยายผล มาบอกเล่า ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 08:55 น. เพื่อเป็นชุดองค์ความรู้ ให้กับบุคคลทั่วไป และผู้ที่จะมารับทุนต่อ ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น กองทุนฯ จึงขยายผลนำผลงานและภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์สื่อสารไปยังประชาชนผู้รับชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัท พีเอสไอ สาระดี นั้นก็ถือว่ามีแพลตฟอร์ม ทั้งทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ที่มีผู้รับชมในโครงข่ายนี้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ จากการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้สื่อสร้างสรรค์สังคม

นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณทางกองทุนฯ ที่เล็งเห็นสำคัญ เข้ามาร่วมมือในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน ได้รับชมสื่อที่ดี ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กองทุนฯ ต่อยอดผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีช่องทางการออกอากาศสื่อที่หลากหลาย เข้าถึงได้กับผู้ชมทุกกลุ่มวัยและทุกพื้นที่

2. PSI SARADEE 99 เป็นช่องทางทีวีดาวเทียม ในการเผยแพร่ผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

3. ประชาชนสามารถรับชมผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทางช่องทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น.

ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป ให้ได้รับชมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์