เลือกหน้า

วันนี้ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี สำนักข่าว THE STANDARD โดยบริษัท เดอะ สแตนดาร์ด จำกัด ได้ดำเนินการสื่อสารมวลชนในธุรกิจสื่อสร้งสรรค์สังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ทันสถานการณ์ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม มาเป็นเวลาครบรอบ 6 ปี ณ บริษัท เดอะ สแตนดาร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)