เลือกหน้า

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล “กิจกรรมจิตอาสายิงเมล็ดพันธุ์ไม้และทำโป่งเทียม” เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9  13 ตุลาคม 2563 ทางกองทุนได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสายิงเมล็ดพันธ์ไม้ 200 เมล็ด และทำโป่งเทียม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดกาญจนบุรี