เลือกหน้า

กองทุนสื่อ ร่วมยินดี เนื่องในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23
วันนี้ 1 มิถุนายน 2566 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มอบหมาย ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ และ นายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 ก้าวเข้าสู่
ปีที่ 23 โดย บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด ได้ดำเนินการสื่อสารมวลชนในธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ทันสถานการณ์ มาเป็นเวลาครบ 23 ปี ณ ชั้น 1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 1