เลือกหน้า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง”

วันที่ 5 ก.ค. 2566 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดการรณรงค์
“ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง”

โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างวัคซีนภูมิคุ้มกันป้องกันภัยออนไลน์ให้กับประชาชน

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com
Facebook https://www.facebook.com/เตือนภัยออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000
หรือโทรสายด่วน 1441