เลือกหน้า

(7 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) , มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ,Tiktok Thailand, บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ,COFACT Thailand ,มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ เครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) ภายใต้แคมเปญ “ฮักบ่Hate” ณ Creator House by TikTok ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

สำหรับ แคมเปญ “ฮักบ่Hate” เกิดจากการรวมพลังของภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้อย่างหลากหลาย และรวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน การร่วมจัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น แคมเปญ “ฮักบ่Hate” ประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านแพลตฟอร์ม TkTok เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สื่อปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต รณรงค์เพื่อยุติและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อออนไลน์เพื่อแบ่งปันมุมมอง ความเข้าใจ และความตระหนักต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน

กิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ มีการเสวนาในหัวข้อ “ฮักบ่Hate การสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นางสาววาเนสซ่า ชไตน์เม็ทซ์ ผู้อำนวยการโครงการประจำประเทศไทยและเมียนมา มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย , นางสาวศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact Thailand ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ จากการกลั่นแกล้ง (Bullying) และ Hate speech ในพื้นที่สื่อออนไลน์ แนวทางการรับมือและป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์ รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์

ภายในงานได้รับเกียรติจากองค์กรเครือข่าย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นายปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายยุทธศาสตร์และวิจัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย, คุณสุวิตา
จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทลสกอร์ จำกัด , คุณชนิดา คล้ายพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ TikTok เข้าร่วมงาน

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์ม TikTok ร่วมผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ส่งเข้าประกวดคลิปสั้นในแคมเปญ “ฮักบ่Hate” คลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งปันมุมมอง ความเข้าใจ และความตระหนักต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง หรือ Hate Speech ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท โดยส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567”

ติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
TikTok : thaimediafund และ TikTok : สำนักงาน กสม. (@nhrc_thailand)