เลือกหน้า

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพคุณ แก่นสาร (เค้ก) เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้เป็นผู้ชนะเลิศคนพิการทางการได้ยินในรายการ สื่อยอดนักสืบ

 

“สื่อยอดนักสืบ” ซึ่งเป็นรายการในรูปแบบการตอบคำถามจากประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ หรือ Quiz show ที่เปิดโอกาสให้คนพิการทางการเห็น 12 คน และคนพิการทางการได้ยิน 12 คน ร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นสุดยอดผู้นำด้านการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างรู้เท่าทัน เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” 

โดยมี แคน-อติรุจ กิตติพัฒนะ พิธีกรในรายการ รับหน้าที่พิธีกร ร่วมกับ การ์ตูน พิธีกรคนหูหนวก ทอฟฟี่ พิธีกรคนตาบอด พร้อมด้วย Commentators ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. คุณรัดเกล้า อามระดิษ และคุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

 

ติดตามชมรายการ “สื่อยอดนักสืบ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00 – 11.30 น. (ออกอากาศวันสุดท้ายอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566) และช่องทางเผยแพร่ย้อนหลังผ่านสื่อออนไลน์ที่เฟซบุ๊กเพจ “สื่อยอดนักสืบ”

 

#สื่อยอดนักสืบ #กสทช #กทปส