เลือกหน้า

คณะกรรมการจัดงาน ขยายขอบเขตรางวัล ครอบคลุมรางวัลประเภทนวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์ประเภทรายการสำหรับเด็กด้วย

วันนี้ (10มิย.66)คณะกรรมการจัดงานรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565
“เกียรติยศคนทีวี 37 ปี โทรทัศน์ทองคำ”

นำโดย ดร. ณฤดี เคียงศิริ ประธานอำนวยการจัดงาน ได้จัดงานประกาศผลรางวัลขึ้น
ณ ห้องเเกลอรี่ ชั้น G หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของรางวัลดังกล่าวและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัล

ดร.ยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ต้องขอขอบคุณ มูลนิธิ จำนง รังสิกุล ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยงานรางวัลโทรทัศน์ทองคำได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์และผลักดันนโยบาย soft power ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สื่อโทรทัศน์นับว่ามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ ทัศนคติ และการสร้างค่านิยมที่ดี ต่อการดำเนินชีวิตคนไทยในสังคม อีกทั้งเป็นแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อน Soft power ในประเทศออกสู่ระดับสากลต่อไป

“ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ

สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลทุกๆท่าน ในการช่วยกันสร้างสรรค์งานผลิตสื่อที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ และธำรงไว้ซึ่งกิตติภูมิของผู้ที่ทำงานทีวี ดังคำที่ว่า “เกียรติยศคนทำทีวี” ดร.ยุพา กล่าว

ทางด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ และร่วมมอบรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ จากเรื่องเจ้าพระยาสู่อิรวดี ช่องไทยพีบีเอส ละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ เข้าใจไทย-พม่า ด้วยมุมมองใหม่ อย่างละเมียดละไม เด่นทั้งบุญกรรม สิทธิสตรี LGBTQ รวมกันอย่างลงตัว และรางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ได้แก่ รายการ Win win War Thailand Otop Junior ช่อง อัมรินทร์ รายการที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนอายุระหว่าง 9-14 ปี ใช้ความรู้ในห้องเรียนผสมกับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สร้างสินค้าและบริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคม

นอกจากรางวัลต่างๆ แล้ว ในปีนี้นายสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส และผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดังได้รับรางวัล คนข่าวในตำนานด้วย

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตในมิติต่างๆ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
นับเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้กำลังใจคนทำงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องและคนในวงการ

กองทุนสื่อ หวังที่จะเห็นกิจกรรมแบบรางวัลโทรทัศน์ทองคำนี้ ช่วยจุดประกายวงการบันเทิงที่จะเติบโตควบคู่ไปกับสื่อสร้างสรรค์ซึ่งจะสร้างทั้งสิ่งที่เป็นคุณค่า และมูลค่าที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อวงการ สังคม และประเทศชาติโดยรวม

“ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และได้ร่วมเข้าชิงในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 นี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยผลักดัน และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคน เดินหน้าสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้สังคมไทยต่อไป” ผจก.กองทุนสื่อ กล่าว