เลือกหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนร่วมงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ชมริ้วขบวนทางวัฒนธรรมวิจิตรตระการตา นิทรรศการสวนแสง การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงโขน มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ ดนตรี 5 สถาบัน การสาธิตมรดกภูมิปัญญา ตลาดวัฒนธรรม และพบกับศิลปินดารารับเชิญมากมาย
ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ได้ทาง Facebook  กระทรวงวัฒนธรรม